Vận tải Việt Mỹ Tin Tức DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG TAM ĐIỆP – NINH BÌNH

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG TAM ĐIỆP – NINH BÌNHLà một trong những đơn vị vận tải có uy tín trong cả nước, một lần nữa, Công ty Cổ phần Vận tải Việt Mỹ được lựa chọn là đơn vị tham gia xây dựng dự án nhà máy xi măng Tam Điệp – Ninh Bình.

tamdiep

Dự án xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp – Ninh Bình chính thức được khởi động tại xã Quang Sơn, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy có công suất thiết kế 1,4 triệu tấn/năm, tương đương 4.000 tấn clinker/ngày, với tổng mức đầu tư 252 triệu USD.

Đây là công trình mà Tổng công ty Xi măng Việt Nam tiếp quản (tháng 8/2001) từ dự án lập dở dang của UBND tỉnh Ninh Bình. Khi hoàn thành vào 2004, Nhà máy Tam Điệp sẽ cung cấp thêm lượng xi măng cho thị trường phía Bắc và bổ sung clinker cho các tỉnh miền trung và phía Nam.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.