0949 311 111
Menu

CHO THUÊ XE TẢI 3.5 TẤN

Thông số kỹ thuật xe cho thuê vận chuyển: + Kích thước bao: D 4900 x R 2000 x C 2400 (mm) + Tải hàng hóa: từ 2 tấn đến 3.5 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận […]

CHO THUÊ XE TẢI 6.4 TẤN

Thông số kỹ thuật xe cho thuê vận chuyển: + Kích thước bao: D 8600 x R 2500 x C 3800 (mm) + Tải hàng hóa: từ 4 tấn đến 5,5 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận […]

CHO THUÊ XE TẢI 6.4 TẤN

Thông số kỹ thuật xe cho thuê vận chuyển: + Kích thước bao: D 8600 x R 2500 x C 3800 (mm) + Tải hàng hóa: từ 4 tấn đến 5,5 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận […]

CHO THUÊ XE TẢI 9.4 TẤN

Thông số kỹ thuật của xe cho thuê vận chuyển + Kích thước bao: D 10.950 x R 2500 x C 3900 (mm) + Tải hàng hóa: từ 7 tấn đến 8,6 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần […]

CHO THUÊ XE TẢI 10 TẤN

Thông số kỹ thuật của xe cho thuê vận chuyển: + Kích thước bao: D 12.200 x R 2500 x C 4000 (mm) + Trọng lượng: từ 9 tấn đến 10,5 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận […]

CHO THUÊ XE TẢI 15 TẤN

Thông số kỹ thuật của xe vận chuyển: + Kích thước bao: D 11.520 x R 2500 x C 4000 (mm) + Tải hàng hóa: từ 13 tấn đến 16 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận tải […]

CHO THUÊ XE TẢI 20 TẤN

Thông số kỹ thuật của xe vận chuyển + Kích thước bao: D 11840 x R 2500 x C 3650 (mm) + Tài hàng hóa: từ 17 tấn đến 20 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận tải […]

CHO THUÊ XE ĐẦU KÉO

Thông số kỹ thuật của xe vận chuyển: + Kích thước bao: D 6940 x R 2500 x C 3450 (mm) + Tải hàng hóa: từ 27 tấn đến 33 tấn Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành, Công ty Cổ phần Vận tải […]